Friday, October 14, 2011

Bitter Gourd Benefits: Mga Benepisyo Ng Ampalaya


Kumakain ka ba ng Ampalaya (Bitter Gourd)? Maigi. Anumang pait ng lasa nito dulot naman nito ay mabubuting benepisyo sa ating katawan.

from google image for illustration only
Madalas ng sangkap sa pagluluto ang ampalaya. Pero alam ninyo bang isa rin itong herbal medicine. Pinatutuyo ito at pagkaraa'y pinupulbo. Kung minsa'y ang pinulbong ampalaya ay inihahalo sa iba bang herbs para mas magbigay lunas sa mga karamdaman. Subok na ng mga herbologists ang Ampalaya para lunasan ang mga sakit tulad ng indigestion, malaria, sakit ng tiyan, at pati ng diabetes.

Benefits of Ampalaya (Bitter Gourd)

  • Pinaiigi ang daloy o ang sirkulasyon ng dugo. Mayroon kasi itong potassium,iron,phosphorous,beta carotene,folic acid,calcium, at pati Vitamin A,B and C. 
  • Ang ampalaya ay lunas sa diabetes 1 and 2. 
  • Ang buto naman ng ampalaya ay maigi sa skin irritation tulad ng sugat at mga rashes. Maaaring gawing topical ointment ang ampalaya.
  • Maigi rin ang ampalaya sa ubo at sipon.
  • Ang ampalaya juice ay maaaring lunas sa sakit ng tiyan tulad ng diarrhea,chronic colitis,dysentery, at intestinal parasites. 

Like mo ang tips katoto? You can share it with friends. Like us on facebook

0 comments:

Post a Comment

ShareThis